KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE
KSE KSE
KSE
KSE KSE
KSEKSE
KSE
Papiamentu
KSE
Nederlands | PapiamentuKSE
KSE
KSE KSE HomeKSE Verkiezingen 30 september 2012KSE Eerdere verkiezingenKSE Over KSEKSE ContactKSE
KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE
verkiezingen 30 september 2016 KSE
KSEKSEKSE

Welkom bij de website van het Hoofdstembureau (HSB), Konseho Supremo Elektoral (KSE).
Op deze website geeft het Hoofdstembureau Curaçao u de officiële informatie aan omtrent onder meer de komende verkiezingen.
Politieke Groeperingen verkiezing Staten 28 april 2017

Kleuren Partijen Staten Verkiezing 2017

Excel File

Kandidatenlijst Verkiezing Staten 28 april 2017
Klik hier om excel file te downloaden


Updated: 6 april 2017


Eindverslag Verkiezing van de Staten 5 oktober 2016
Met dit verslag legt het Hoofdstembureau Curaçao c.q. Konseho Supremo Elektoral Kòrsou en verder aan te duiden als Hoofdstembureau, verantwoording af over de wijze waarop zij haar taken met betrekking tot de Verkiezing van de Staten op 5 oktober 2016 heeft verricht. Deze verantwoording vindt primair plaats aan de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening en voorts ook aan de regering en de Staten.

Het Hoofdstembureau heeft al haar kennis en ervaring ingezet voor de realisatie van betrouwbare verkiezingen volgens de vereisten van algemene, vrije en geheime verkiezingen zoals vastgelegd in de Staatsregeling. Transparantie, voorlichting en duidelijke communicatie aan de bevolking van Curaçao hebben een belangrijke rol gespeeld in het electoraal proces. Het vertrouwen dat vanaf haar aanstelling is uitgesproken in het Hoofdstembureau heeft zeker bijgedragen dat wij het werk met volle overgave en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben uitgevoerd.

Wij kijken ook terug op een periode waarin intensief en op een constructieve wijze met elkaar is samengewerkt, zowel intern als met alle betrokken partijen en steeds met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Alle betrokkenen worden bedankt voor hun inzet die zeker bijgedragen heeft dat deze verkiezingen efficiënt en zonder noemenswaardige problemen zijn verlopen. Ook de bevolking zelf heeft hierbij een belangrijke bijdrage geleverd. Zij hebben wederom in grote getale gebruik gemaakt van één van de belangrijkste rechten van een individu in een democratie, namelijk het stemrecht.
Eindverslag Verkiezing van de Staten 5 oktober 2016


Updated: 27 maart 2017


Ondersteuning Kandidatenlijsten Politieke Groeperingen
18 en 19 Maart 2017 van 08:00u tot 20:00u
 
Ingevolge artikel 16, tweede lid, van het Kiesreglement (KB. 2010 no. 87) moet een voor de verkiezingen van de Staten ingediende kandidatenlijst worden ondersteund door minimaal 1% van de bij de laatstgehouden verkiezingen in totaal geldig uitgebrachte stemmen. Die eis geldt niet voor de kandidatenlijsten van de politieke groeperingen die al in de Staten zijn vertegenwoor- digd.
 
Bij de laatstgehouden verkiezingen van de Staten zijn 79.120 geldige stemmen uitgebracht.
Een kandidatenlijst van een politieke groepering die op dit moment niet in de Staten is vertegenwoordigd, moet dus worden ondersteund door 792 of meer geldige stemmen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen van 28 april 2017.
 
De lijstondersteuning was op 18 en 19 maart 2017. Met betrekking tot die lijstondersteuning brengt de Konseho Supremo Elektoral (het Hoofdstembureau) het volgende onder de aandacht:
 
6 politieke groeperingen zullen deelnemen aan de lijstondersteuning:
1: Democratische Partij
2: Movementu PUSH Kòrsou
3: Movementu Kousa Promé
4: Frente Obrero-Partido Aliansa Nobo
5: Partido Inovashon Nashonal
6: Liberalismo Klásiko Komunidat di Kòrsou
 
De ondersteuning kon geschieden op de volgende locaties:

 • "Kranshi" te Otrabanda;
 • Buurtcentrum Montana;
 • Buurtcentrum Sta. Maria;
 • Buurtcentrum Tera Cora;
 • Prof. Dr. I.C. van Houteschool te Brievengat;
 • Marieta Alberta School te Koraal Specht;
 • Kolegio San Hose te Barber;
 • A.E. Goilo School te Julianadorp.
 • Gedetineerden kunnen een lijst ondersteunen in het Sentro di Detenshon Bon Futuro.


   

  De definitieve opkomst ondersteuning van 18 en 19 maart 2017


   

  De definitieve uitslag ondersteuning van 18 en 19 maart 2017


   

  Kiesbesluit
  Download hier het Statuut Koninkrijk der Nederlanden (PDF).
  Download hier het Wijziging Kiesbesluit Curaçao 2016 no 66 (PDF).
  Download hier het Landsverordening Kiesregelement 2010/87 (PDF).
  Download hier het Kiesbesluit Curaçao AB 2012 no 56 (PDF).
  Download hier het Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen AB 2010 no 87 (PDF).

  KSE
   

  KSE

  KSE

   

 • KSE
  KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE

   

   

   

   

   

  Copyright ©2017 Hoofdstembureau Curaçao. All rights reserved.