KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE
KSE KSE
KSE
KSE KSE
KSEKSEKSE
KSE
Papiamentu
KSE
Nederlands | PapiamentuKSE
KSE
KSE KSE HomeKSE Verkiezingen 30 september 2012KSE Eerdere verkiezingenKSE Over KSEKSE ContactKSE
KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE
Verkiezingen 30 september 2016 KSE
KSEKSEKSE

Bon Bini riba e website di Konseho Supremo Elektoral (KSE).
Riba e página digital aki KSE ta duna informashon ofisial tokante elekshonnan di Parlamento di Kòrsou.


Eindverslag Verkiezing van de Staten 28 april 2017
Met dit verslag legt het Hoofdstembureau Curaçao (Konseho Supremo Elektoral) en verder aan te duiden als Hoofdstembureau, verantwoording af over de wijze waarop zij haar taken met betrekking tot de Verkiezing van de Staten op 28 april 2017 heeft verricht. Deze verantwoording vindt primair plaats aan de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening en voorts ook aan de regering en de Staten.

Het Hoofdstembureau heeft al haar kennis en ervaring ingezet voor de realisatie van een betrouwbare verkiezing volgens de vereisten van algemene, vrije en geheime verkiezingen zoals vastgelegd in de Staatsregeling. Transparantie, voorlichting en duidelijke communicatie aan de bevolking van Curaçao hebben een belangrijke rol gespeeld in het electoraal proces. Het vertrouwen dat vanaf haar aanstelling is uitgesproken in het Hoofdstembureau heeft zeker bijgedragen dat de leden met volle overgave de werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Het Hoofdstembureau kijkt terug op een periode waarin intensief en op een constructieve wijze met elkaar is samengewerkt, zowel intern als met alle betrokken partijen en steeds met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Alle betrokkenen worden bedankt voor hun inzet die zeker bijgedragen heeft dat deze verkiezingen efficiënt en zonder noemenswaardige problemen zijn verlopen. Ook de bevolking zelf heeft hierbij een belangrijke bijdrage geleverd. Zij hebben wederom in grote getale gebruik gemaakt van één van de belangrijkste rechten van een individu in een democratie, namelijk het stemrecht.
Eindverslag Verkiezing van de Staten 28 april 2017. Let op! 18MB download.


Updated: 6 december 2017
Lv Financiën politieke groepering door een kandidaat voor deelname aan de verkiezing van de Staten op 28 april 2017


Sinds 10 oktober 2010 is de Landsverordening financiën politieke groeperingen (bijlage L bij AB 2010, nr. 87) (hierna: de verordening) van kracht.
Op grond van artikel 1, onder d, van de verordening is een politieke groepering een groepering die op grond van het kiesreglement kandidaten stelt voor de verkiezingen. De laatste stemming voor de verkiezing van de Staten is gehouden op 28 april 2017. Uw politieke groepering heeft daaraan met kandidaten deel genomen.

Op grond van de verordening dienen kandidaten voor het lidmaatschap van de Staten vanaf de dag van hun kandidaatstelling tot de dag van de stemming een registratie bij te houden van alle door hen ontvangen giften, van Fl. 5.000,- of meer afkomstig van natuurlijke personen en rechtspersonen (artikel 8, tweede lid, van de verordening). 
Voorts dient een kandidaat die aan de verkiezing heeft deel genomen, binnen een maand na de dag van de stemming voor de verkiezing, een kopie van de bijgehouden registratie van giften, voorzien van een door deze ondertekende verklaring, bij het Hoofdstembureau in te dienen (artikel 12 van de verordening). Dat moet, rekening houdend met de datum van de laatst gehouden verkiezing, vóór 29 mei 2017 plaatsvinden.

Hierbij verzoekt het Hoofdstembureau de kandidaten om bijtijds, voor zover daaraan nog niet is voldaan, toezending van een ondertekend kopie van de bijgehouden registratie van giften vanaf de kandidaatstelling op 10 maart 2017 tot de dag van de stemming op 28 april 2017.
Ook als er geen enkele gift ontvangen werden conform de verordening, dient dat ook verklaard te worden.
Ter voldoening aan de verordening kan desgewenst gebruik gemaakt worden van aangehechte voorbeelden.

Volledigheidshalve zij nog gewezen op artikel 21 van de verordening. Op grond van dat artikel is handelen in strijd met (onder andere) de artikelen 3, 4, 8 en 12 van de verordening strafbaar gesteld.

Bij het Hoofdstembureau aan de Roodeweg 42 kan ook voorbeelden van de verklaring opgehaald en aldaar of via e-mail info@kse.cw ingediend worden. Voor vragen kunt u met het Hoofdstembureau via telefoonnummer 434-1639 of via e-mailadres info@kse.cw in contact treden.
Openingstijden kantoor: 
Maandag tot en met donderdag 08:30 – 12:00 uur  en 14:00 - 16:30 uur.
Op vrijdag 08:30 – 12:00 uur  en 14:00 - 16:00 uur.


* Voorbeeld_registratie_KANDIDAAT_GEEN_GIFTEN_Financien_Politieke_Groepering.doc
* Voorbeeld_registratie_KANDIDAAT_WEL_giften_Financien_Politieke_Groepering.doc


Resultadonan Final di Elekshon
Excel File

Klek akinan pa baha e fail.


Grupo Politikonan pa Elekshon di 28 april 2017

Kleuren Partijen Staten Verkiezing 2017

Excel File

Lista di kandidatonan pa elekshon di 28 april 2017
Klek aki pa baha e èxcel file ku e kandidatonan su nòmber


Updated: 6 april 2017


Relato final di Elekshon di 5 di òktober 2016
Relato final di elekshon di 5 di òktober 2016


Updated: 27 mart 2017


Sostenementu di lista
Artíkulo 16 insiso 1 di e Ordenansa di Elekshon (A.B. 2010 no. 87) ta stipulá ku pa por partisipá na elekshon, kada lista di kandidato, ku eksepshon di lista di e agrupashonnan ku ta representá den Staten, mester keda sostené pa un kantidat di votadó igual na 1% di e votonan bálido ku a keda emití den e último elekshon di Staten.
 
6 agrupashon polítiko a partisipá na sostenementu di lista.
1: Democratische Partij
2: Movementu PUSH Kòrsou
3: Movementu Kousa Promé
4: Frente Obrero-Partido Aliansa Nobo
5: Partido Inovashon Nashonal
6: Liberalismo Klásiko Komunidat di Kòrsou
 

Por a sostené lista na:

 • “Kranshi” na Otrabanda
 • Sentro di bario Montaña
 • Sentro di bario Sta. Maria
 • Sentro di bario Tera Cora
 • Prof. Dr. I.C. van Houteschool na Brievengat
 • Skol Marieta Alberto na Koraal Specht
 • Kolegio San Hose na Barber
 • A.E. Goilo School na Julianadorp.
 • Detenidonan por sostené lista na Sentro di Detenshon Bon Futuro mes.


   

  Resultadonan preliminar di hendenan ku a duna sosten durante dianan 18 i 19 di mart 2017:


   

  Resultadonan preliminar di sostenementu di lista dianan 18 i 19 di mart 2017:

  Kiesbesluit
  Download hier het Statuut Koninkrijk der Nederlanden (PDF).
  Download hier het Wijziging Kiesbesluit Curaçao 2016 no 66 (PDF).
  Download hier het Landsverordening Kiesregelement 2010/87 (PDF).
  Download hier het Kiesbesluit Curaçao AB 2012 no 56 (PDF).
  Download hier het Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen AB 2010 no 87 (PDF).

  KSE
   

  KSE

  KSE

   

 • KSE
  KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE

   

   

   

   

   

  Copyright ©2017 Hoofdstembureau Curaçao. All rights reserved.