KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE
KSE KSE
KSE
KSE KSE
KSEKSEKSE
KSE
Papiamentu
KSE
Nederlands | PapiamentuKSE
KSE
KSE KSE HomeKSE Verkiezingen 19 maart 2021KSE Eerdere verkiezingenKSE Over KSEKSE ContactKSE
KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE
Voorverkiezingen KSE
KSEKSEKSE

Wat is de Konseho Supremo Elektoral (KSE)?
Konseho Supremo Elektoral (het Hoofdstembureau) is een door de regering aangesteld orgaan, dat onafhankelijk verkiezingen en referenda op Curaçao organiseert, controleert en uitvoert volgens de electorale wetgeving. Publieke Zaken (Kranshi) neemt het organisatorische deel voor haar rekening onder toezicht van de KSE. De KSE garandeert openheid en efficiëntie in het electorale proces. Dit betekent dat het orgaan de verkiezingen organiseert zonder voorkeur te tonen voor een of andere politieke partij.

De benoeming van de leden
De KSE bestaat uit acht (8) leden: de voorzitter, de vice voorzitter, drie leden en drie vervangende leden. Het ministerie van Bestuur, Planning en Diensverlening (BPD) benoemt of ontslaat de leden.

De leden zijn integer en correct. Vaak worden er mensen gekozen met kennis op het gebied van de wetgeving, ervaring met het organiseren en controleren van organisatorische en financiële zaken en die betrouwbaar zijn. Een KSE lid ontvangt geen vergoeding voor zijn/haar werk. De leden beschouwen hun werk als een eervolle activiteit waarmee zij het land dienen.

De minister van BPD is verantwoordelijk voor het faciliteren van de organisatie van de verkiezingen. Gezien zijn politieke functie, draagt hij echter het mandaat over aan de KSE. De benoeming van de leden vindt plaats dertig dagen voor de voordracht van de kandidaten, die aan de verkiezingen deel willen nemen.

De KSE voorzitter is verantwoordelijk voor de vaststelling van de datum van vergaderingen waarin verkiezingsaangelegenheden besproken worden. Het kiesreglement vormt de wettelijke basis voor de KSE.

HSB leden 2016

Leden van het Hoofdstembureau:
Mevr. Sheryl Losiabaar, Dhr. Robbie Panneflek, Dhr. Charles Do Rego, Dhr. Raymond "Pacheco" Römer, Dhr. Irving Roosburg, Dhr. Anthmar Kranwinkel, Mevr. Marguerite Britt-Hatma en Dhr. Theo Caris.

De taken
De taken van de KSE zijn als volgt:

- Organisatie van de verkiezingen
De KSE ontvangt het mandaat van de minister van BPD om de verkiezingen te organiseren.

Vanaf de aanvang van de verkiezingsperiode is de KSE verantwoordelijk voor het hele verkiezingsproces. Het Kiesreglement beschrijft het proces nauwkeurig.

- Wijziging van de ingeleverde kandidatenlijsten
Door middel van een landsbesluit houdende algemene maatregelen, controleert de KSE de lijsten op verschillende persoonlijke detailles van de kandidaten zoals, naam, adres, geboortedatum en vergelijkt de informatie met die in het register van de Burgerlijke Stand.

- Het besluit over de geldigheid van de lijsten
Nadat de KSE de lijsten heeft gewijzigd, maakt zij de goedkeuring van de lijsten bekend in een openbare vergadering. Als er geen bezwaar is tegen de lijsten, tekent zij het procesverbaal (Kiesreglement A.B. 2010, nr. 87 art. 30.)

- De nummering van de kandidatenlijsten
Door loting in een transparant proces bepaalt de KSE het nummer dat elke lijst op het stembiljet krijgt.

- Elke partij krijgt een kleur
Elke partij, die de KSE toelaat tot de verkiezingen, komt in aanmerking voor een kleur (Kiesreglement A.B. 2010, nr. 87 art. 53). Partijen di al een kleur hebben, behouden deze. Als een nieuwe partij zijn kleur bekendmaakt, zal de KSE de kleur goedkeuren mits geen andere partij die al heeft.

Als meerdere partijen de voorkeur geven aan dezelfde kleur, zal de KSE de kleur loten en deze aan de desbetreffende partij geven.

- De verkiezingsresultaten publiceren en vaststellen
Voor elke lijst goedkeurt de KSE:
- Het aantal stemmen per kandidaat
- Het stemcijfer

Na het stemproces en de vaststelling van de resultaten stelt de KSE een procesverbaal op. Alle mogelijke bezwaren worden in het procesverbaal vermeld (Kiesreglement A.B. 2010, nr. 87 art. 89, 90). De voorzitter van de KSE maakt de verkiezingsresultaten zo snel mogelijk bekend (art. 86, 87, 89 and 90).

Door middel van hun professionaliteit, neutraliteit en verantwoordelijkheidsgevoel, waarborgt de KSE een efficiënt proces en een transparant verkiezingsresultaat waarop alle mensen op Curaçao kunnen vertrouwen en accepteren.

KSE

 

KSE
KSEKSEKSEKSEKSEKSEKSE

 

 

 

 

 

Copyright ©2017 Hoofdstembureau Curaçao. All rights reserved.